Aktuality

Klub přátel Rakouska Praha navštívil Vídeň

Klub přátel Rakouska Praha, navštívil začátkem října t.r. Vídeň a opět jsme se přišli po deseti letech poklonit českému cestovateli Dr, Emilu Holubovi. Tentokrát nezůstalo zastavení pouze u pomníku Holuba, ale před bránou Centrálního hřbitova ve Vídni nás očekával předseda spolku Alumini – CZ -Austria Pavel Pachta, který nás seznámil s historií tohoto hřbitova a provedl nás k pomníkům zajímavých osobností, které jsou na hřbitově uloženy k věčnému spánku. O dané osobě vždy povyprávěl o jeho životě, a někdy zašel až do historie téměř celého rodu. Upozorňoval nás na zajímavé pomníky, kde se skvěla do výše překrásná sousoší a o tvůrci vždy přednesl krátký dovětek. Poklonili jsme se u hrobů Rakouských prezidentů a dále jsme se propletli k různým českým osobnostem. Zajímavá byla určitě zastávka u našeho sochaře Hrdličky. Za tuto krásnou prohlídku Centrálního hřbitova zasíláme panu Pachtovi tisíceré díky. Bylo to skvělé! Setkání s přáteli spolku Alumini – CZ – Austria si plánujeme na jaro příštího roku.

Druhý den pobytu jsme navštívili zámek Belvedere, kde jsme se těšili na výstavě uměleckých děl jak nad obrazy novodobých umělců či barokních, secesních a dalších. Nejvíce jsme se zdrželi u našeho oblíbence Klimta, kde jsme se před jeho obrazem „Polibek“ nechali hromadně zvěčnit.  Se slovy : „Vídeň je Vídeň“ se loučíme a těšíme se na jaře opět na setkání v objetí její krásy.

Udělení státního vyznamenání JUDr. Evě Roztočilové, předsedkyni Klubu přátel Rakouska

Chtěla bych vás velice stručně seznámit s činností a zájmy Klubu přátel Rakouska, Praha, který vznikl původně z odsunutých Čechů za 2. světové války, rodáků z Rakouska, kteří absolvovali odborné školy i mateřské školky pod školským spolkem Komenským ve Vídni. Tito rodáci se v Praze scházeli od sedmdesátých let minulého století po různých kavárnách či vinárnách, aby si mohli společně zavzpomínat na své milované město Vídeň, kde prožili své dětství, studenská léta či lásky.

Po sametové revoluci v Československu na základě výzvy se sešlo na 600 rodáků na Žofínském ostrově v Praze a rozhodli se, že založí spolek, jehož činnost bude zaměřena na zájezdy, výstavy, přednášky a besedy o Rakousku.

Spolek byl založen 31.1.1990. U jeho zrodu stál první předseda pan Ing. Josef Most. Spolek se snažil, aby se co nejvíce informací o Rakousku dostalo do povědomí lidí, aby se zlepšila vzájemná spolupráce a jejich osobní přístup k lidem této země, jehož cílem je i poznávání jejich kultury, historie, architektury, ekonomiky, politiky atd. Zároveň spolek spolupracuje s různými institucemi ve Vídni jako např. s Vídeňskou univerzitou, ale i Karlovou univerzitou v Praze, s Akademickým spolkem ve Vídni, se školským spolkem Komenský, s Kulturním klubem ve Vídni i s velvyslanectvím jak Českým ve Vídni tak Rakouským v Praze a dalšími institucemi.

Za 33 let trvání spolku se uskutečnilo přes 400 přednášek, kolem 80 besed, 48 výletů, 12 výstav a dalších zajímavých projektů. Zvláště za poslední léta spolek velice intenzivně žije, přijímá stále nové členy, neboť jich za ta léta již mnoho odešlo navěky, a jeho hlavní myšlenkou se stala touha po poznávání Rakouska.

Spolek přetrvává dodnes a nese název Klub přátel Rakouska, z.s. a již spoustu let stojí včele předsedkyně paní JUDr. Eva Roztočilová, které bylo v tomto roce za její vynikající obětavost a záslužnou práci o propagaci Rakouska v naší zemi, z podnětu rakouské velvyslankyně Dr. Bettiny Kirnbauer, propůjčeno prezidentem Rakouské republiky, panem Alexanderem Van der Bellenem „Zlaté čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku“, které s upřímnou radosti přijala dne 24.5.2023 v rezidenci rakouské velvyslankyně.

Gratulujeme k tomuto úspěchu!

Za Klub přátel Rakouska, z.s. Praha
zástupkyně Ing. Markéta Stanová