Klub přátel Rakouska, o.s. Praha

Navrátilova 9, 110 00 Praha 1

  • O nás
  • Program
  • Kontakty
  • Služby a sítě

Již od 70. let se scházeli rodáci z. Rakouska, absolventi odborných škol spolku Komenský ve Vídni, aby si zavzpomínali na své milované rodné město Vídeň, kde prožili své dětství, kde studovali a pracovali a většinou žili až do 2. světové války.

Při setkání v roce 1989 se neočekávaně sešlo kolem šesti set krajanů a tento velký zájem byl podnětem k založení organizace, oficiálně zaregistrované k 31.1.1990 pod názvem Klub československo-rakouského přátelství. Po rozdělení republiky v roce 1993 byl název změněn na Klub přátel Rakouska (dále KPR).

Členy KPR jsou kromě původních vídeňských Čechů i členové jejich rodin a tzv. „Herzensösterreicher". Klub si pokládá za čest, že v řadách členů jsou i osobnosti z diplomatické, politické a kulturní oblasti. Klub je řízen výborem voleným na výroční členské schůzi a jeho činnost se řídí podle stanov.

Činnost se zaměřuje především na:

• Pořádání přednášek a besed o dějinách i současném životě a dění v Rakouské a v České republice.

• Pořádání zájezdů za poznáním kulturních a historických památek Rakouska a příhraničních oblastí obou republik.

• Propagaci české kultury, organizování kulturních vycházek a návštěv kulturních akcí.

• Prezentaci výsledků spolupráce Vídeňské university a Karlovy university v Praze v rámci vědeckovýzkumného projektu v oblasti dějin všedního dne, zahrnujícího životní vzpomínky vídeňských Čechů zpracované v dokumentační sbírce „Aby se to neztratilo ..."

• Prohlubování přátelských styků s českými organizacemi ve Vídni.

• Získávání mladé generace pro činnost v Klubu a podpora její aktivity při šíření české kultury doma i v zahraničí.

• Spolupráci s rakouskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

PROGRAM KPR NA 2.POLOLETÍ 2021

ZÁŘÍ

Dne 21. září 2021 (úterý) -výlet. Sraz ve 14.30 hod na stanici tramvají na Pohořelci. Program: Historie Petřínských sadů vč. historie veškerých objektů kolem Petřínské rozhledny a hvězdárny.

Provádí a přednáší: Tomáš Bezouška.

ŘÍJEN

Dne 21. října 2021 (čtvrtek) v 15.30 hod, Revoluční 5, Praha 1.
Přednáška na téma : Vilma hraběnka Lanjus z Wellenburgu.

Přednáší : Lukáš Pavlík - spisovatel

LISTOPAD

Dne 18. listopadu 2021 (čtvrtek) v 15.30 hod, Revoluční 5, Praha 1.

Přednáška na téma : Tajemství Vídeňské kuchyně. Na čem si pochutnával císař pán, o vídeňském štrůdlu, řízku, dortech a jiných vídeňských jídlech, které mají svou historii. Do jakých vídeňských kaváren chodili za Rakousko-Uherska naši politici, novináři, herci a jiné osobnosti společenského života.

Přednáší : Václav Kulle.

PROSINEC

Dne 11.12.2021 (sobota) ve 14 hod se koná Výroční schůze KPR Praha a Vánoční odpoledne. Jako vždy zde bude občerstvení, tombola a setkání se zajímavými osobnostmi. Prosíme, aby věci, které přinesete do tomboly byly čisté! Některé členy KPR, kteří váš dáreček vložený do tomboly vyhrají jistě potěší.

Místo konání: sál v Revoluční ul. č. 5, Praha 1 (zvýšené přízemí).

Výbor KPR zasedá každou čtvrtou středu v měsíci v ulici Ve Smečkách 25, Praha 1, a to:
Vyjímečně 15.9.2021, dále pak 27.10.2021, 24.11.2021 (od 15.30 do 17.30 hod.)

Za výbor Klubu přátel Rakouska Praha : JUDr. Eva R o z t o č i l o v á, předsedkyně výboru.

Upozornění: Pro členy KPR Praha jsou uvedené programy bez poplatku. Hosté platí u tuzemských akcí 20,- Kč (u zahraničního zájezdu 40,- Kč ).

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2021

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.