Klub přátel Rakouska, o.s. Praha

Navrátilova 9, 110 00 Praha 1

  • O nás
  • Program
  • Kontakty
  • Služby a sítě

Již od 70. let se scházeli rodáci z. Rakouska, absolventi odborných škol spolku Komenský ve Vídni, aby si zavzpomínali na své milované rodné město Vídeň, kde prožili své dětství, kde studovali a pracovali a většinou žili až do 2. světové války.

Při setkání v roce 1989 se neočekávaně sešlo kolem šesti set krajanů a tento velký zájem byl podnětem k založení organizace, oficiálně zaregistrované k 31.1.1990 pod názvem Klub československo-rakouského přátelství. Po rozdělení republiky v roce 1993 byl název změněn na Klub přátel Rakouska (dále KPR).

Členy KPR jsou kromě původních vídeňských Čechů i členové jejich rodin a tzv. „Herzensösterreicher". Klub si pokládá za čest, že v řadách členů jsou i osobnosti z diplomatické, politické a kulturní oblasti. Klub je řízen výborem voleným na výroční členské schůzi a jeho činnost se řídí podle stanov.

Činnost se zaměřuje především na:

• Pořádání přednášek a besed o dějinách i současném životě a dění v Rakouské a v České republice.

• Pořádání zájezdů za poznáním kulturních a historických památek Rakouska a příhraničních oblastí obou republik.

• Propagaci české kultury, organizování kulturních vycházek a návštěv kulturních akcí.

• Prezentaci výsledků spolupráce Vídeňské university a Karlovy university v Praze v rámci vědeckovýzkumného projektu v oblasti dějin všedního dne, zahrnujícího životní vzpomínky vídeňských Čechů zpracované v dokumentační sbírce „Aby se to neztratilo ..."

• Prohlubování přátelských styků s českými organizacemi ve Vídni.

• Získávání mladé generace pro činnost v Klubu a podpora její aktivity při šíření české kultury doma i v zahraničí.

• Spolupráci s rakouskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

PROGRAM KPR NA 1.POLOLETÍ 2019

LEDEN

Dne 28. ledna 2019 (pondělí) - přednáška na téma : 100 let založení ČR Konání: Přednáška se koná v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 ve 14 hod.

Přednáší: prof. PhDr. Milan Hlavačka CSc. /Ústav českých dějin FF UK/.

ÚNOR

Dne 15. února 2019 (pátek) - přednáška na téma : Činnost Akademického spolku ve Vídni, informace o činnosti Komenského gymnázia.
Konání : Přednáška se koná v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 ve 14 hod.

Přednáší : Mgr. Helena Huber, předsedkyně Akademického spolku ve Vídni, ředitelka Komenského gymnázia ve Vídni

BŘEZEN

Dne 14. března 2019 (čtvrtek) - přednáška na téma : Český jazyk a rakouská armáda. Konání : Přednáška se koná v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 od 14 hod.

Přednáší : Prof. Pluk. Josef Ernst /Vídeň/

Dne 25. března 2019 (pondělí) - přednáška na téma : Jindřich Waldes, za Rakousko-Uherska podnikatel Koh-i-noor a mecenáš umění. Jeho přátelství s Františkem Kupkou. Konání : přednáškový sál Revoluční 5, Praha 1 od 15.30 hod.

Přednáší: Mgr. Libuše Štosková

DUBEN

Dne 17. dubna 2019 (středa) - přednáška na téma : Josef Hlávka jako mecenáš, architekt a stavitel. Konání: Přednáška se koná v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 od 15 hod.

Přednáší : Karel Ksandr - Generální ředitel Národního technického muzea

Dne 30.dubna 2019 (úterý) návštěva Národního technického muzea v Praze. Sraz: Ve 14 hod na stanici tram. Letenské náměstí

Organizace: Mgr.Hana Hrdá a Mgr. Julie Jindráková

KVĚTEN

Dne 13. května 2019 (pondělí) - přednáška na téma : Životní osudy toskáňských vévodkyň a jejich rezidence v Čechách. Konání : v přednáškovém sále Revoluční 5, Praha 1 od 15.30 hod.

Přednáší : PhDr. Naděžda Kubů, CSc. – Národní památkový ústav

Dne 21. května 2019 (úterý) - autokarový zájezd do SRN Lipsko. Téma zájezdu : po stopách maršála K. Schwarzenberga – majestátný památník Bitva národů (bitva do níž nastoupilo 500 tis. mužů a zde položilo životy na 100 tis. mužů) ...a další zajímavosti Lipska.
Zájemci se hlásí pí M. Štědré (tel. 724 062 985 nebo večer 224 916 340 – během dne záznamník), kde se dozví další podrobnosti. Odjezd v 6,30 hod z Prahy 8, ul. Ke Štvanici (u pavilonu metra „B“ a „C“ stanice Florenc). Návrat do Prahy v cca 22,00 hod.
Cena zájezdu: 600,- Kč (předběžná) a 10 EUR kapesné na vstupy.

Průvodce: Marie Štědrá

ČERVEN

Dne 3. června 2019 (pondělí) - téma přednášky: Čechy v Tyrolsku a Tyrolsko v Čechách – historické a kulturní souvislosti. Konání : v přednáškovém sále Revoluční 5, Praha 1 od 15.30 hod.

Přednáší : Ing. Gabriela Kalinová, CSc.

Výbor KPR zasedá každou čtvrtou středu v měsíci v ulici Ve Smečkách 25, Praha 1, a to:
23.1.2019, 27.2.2019, 27.3.2019, 24.4.2019, 22.5.2019 a 26.6.2019

Upozornění:

Pro členy KPR , o.s. Praha je vstup na zde uvedené programy zdarma,
hosté platí u tuzemských akcí 20,- Kč (u zahraničního zájezdu 40,- Kč ).

Za výbor KPR Praha : JUDr. Eva R o z t o č i l o v á

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2019

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.