Klub přátel Rakouska, o.s. Praha

Navrátilova 9, 110 00 Praha 1

  • O nás
  • Program
  • Kontakty
  • Služby a sítě

Již od 70. let se scházeli rodáci z. Rakouska, absolventi odborných škol spolku Komenský ve Vídni, aby si zavzpomínali na své milované rodné město Vídeň, kde prožili své dětství, kde studovali a pracovali a většinou žili až do 2. světové války.

Při setkání v roce 1989 se neočekávaně sešlo kolem šesti set krajanů a tento velký zájem byl podnětem k založení organizace, oficiálně zaregistrované k 31.1.1990 pod názvem Klub československo-rakouského přátelství. Po rozdělení republiky v roce 1993 byl název změněn na Klub přátel Rakouska (dále KPR).

Členy KPR jsou kromě původních vídeňských Čechů i členové jejich rodin a tzv. „Herzensösterreicher". Klub si pokládá za čest, že v řadách členů jsou i osobnosti z diplomatické, politické a kulturní oblasti. Klub je řízen výborem voleným na výroční členské schůzi a jeho činnost se řídí podle stanov.

Činnost se zaměřuje především na:

• Pořádání přednášek a besed o dějinách i současném životě a dění v Rakouské a v České republice.

• Pořádání zájezdů za poznáním kulturních a historických památek Rakouska a příhraničních oblastí obou republik.

• Propagaci české kultury, organizování kulturních vycházek a návštěv kulturních akcí.

• Prezentaci výsledků spolupráce Vídeňské university a Karlovy university v Praze v rámci vědeckovýzkumného projektu v oblasti dějin všedního dne, zahrnujícího životní vzpomínky vídeňských Čechů zpracované v dokumentační sbírce „Aby se to neztratilo ..."

• Prohlubování přátelských styků s českými organizacemi ve Vídni.

• Získávání mladé generace pro činnost v Klubu a podpora její aktivity při šíření české kultury doma i v zahraničí.

• Spolupráci s rakouskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

PROGRAM KPR NA 1.POLOLETÍ 2022

LEDEN

Dne 10. ledna (pondělí) v 15:30 hod., Revoluční 5, Pha 1. přednáška na téma: Evžen Savojský, jeho život a jeho doba

Přednáší: Helena Kohoutová

ÚNOR

Dne 15. února (úterý) v 15:30 hod., Revoluční 5, Pha 1. přednáška na téma: Kapucínská hrobka ve Vídni a české stopy tam pohřbených

Přednáší : Gabriela Kalinová

BŘEZEN

Dne 21. března (pondělí) v 15:30 hod. - Revoluční 5, Pha 1.

Přednáška na téma: Jan Ámos Komenský, 350. jubileum, jeho význam pro Čechy a Evropu

Přednáší : Markéta Pánková, ředitelka Pedagogického muzea J.A.Komenského.

DUBEN

Dne 20. dubna (středa) od 15 hod. přednáška Dr. Pánkové, ředitelky Pedagogického muzea na téma " Portréty J.A.Komenského napříč staletími". Sejdeme se ve 14.45 hod. - Valdštejnské náměstí 20, Praha 1.

Dne 21. dubna (čtvrtek) v 17 hod. v Policejním muzeu přednáší arch. ing. Jan Bárta v Praze na Karlově, o marš. Radeckém - téma přednášky: "Vojevůdce, na kterého se mělo zapomenout". Kdo chcete, přijďte podpořit pana Bártu.

Dne 24. dubna (neděle) v 10 hod. pozvání na Mši svatou a Slavnostní uložení relikvie blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hrad pražský, za účasti Jeho císařské a královské Výsosti Karla Habsburského, arcivévody Rakouského, vnuka bl. císaře a hlavy Domu Habsbursko-Lotrinského. Mši sv, celebruje J. Ex, Mons. Václav Malý.

Dne 27. dubna v 10 hod. opět Vás zveme na Ekumenickou hodinu - Mše rovněž v katedrále sv. Víta.

KVĚTEN

Dne 4. května (středa) přednáška našeho milého přítele pana Josefa Ernesta z Vídně, která se koná na Filosofické fakultě UK v 18 hod., posluchárna č. 18. Přednáška je velice odborná se zaměřením na správné češtinářské názvosloví vojenských titulů.

Dne 10. května (úterý), pozvánka do Literární kavárny na zámek Ctěnice, kde vystoupí se svým vyprávěním a zpěvem - jazz - Jana Koubková od 14 hod. do cca 16 hod. (občerstvení zajištěno). Sraz členů Klubu přátel Rakouska je v 11.30 hod. na Hl.n. Praha u vchodu do Knihkupectví Luxor - směr od restaurace Potrefená Husa.

Dne 16.května (pondělí) v 15.30 hod. se koná přednáška v Revoluční ul. 5, Praha 1 - sál, na téma "Poslední český císařský pár" (Zita a Karel I.). Přednáší paní Helena Kohoutová.

Dne 21. května (sobota) Audience u císaře Karla I. v Brandýse n/Labem - upřesníme sraz našich členů (místo a čas). Jak již víme, jedná se o celodenní výlet.

Dne 24. května (úterý) - Jednodenní zájezd do Vídně. Odjezd v 5.20 hod. - příjezd cca ve 22 hod. Kdo má ještě zájem odjet s námi, nechť se přihlásí předsedkyni KPR Praha JUDr. Evě Roztočilové.

ČERVEN

Začátek června: návštěva výstavy „UNESCO 2022 - Rakousko“ a „Velcí Rakušané z Čech“, prostranství před kostelem sv.Václava, Praha 5. Doprovodný program: procházka okolím stanice Anděl po stopách velkých průmyslníků (místo srazu a čas - bude upřesněno).

Prohlídku vede: Eva Roztočilová.

V červnu ještě připravujeme výlet vláčkem na pražskou vyhlídkovou věž Cibulka. Povídání o historii Cibulky. Průvodcem bude pan Tomáš Bezouška. Vše ještě bude upřesněno.

Za výbor Klubu přátel Rakouska Praha : JUDr. Eva R o z t o č i l o v á, předsedkyně výboru, tel: 602 960 107.

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2022

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.