Klub přátel Rakouska, o.s. Praha

Navrátilova 9, 110 00 Praha 1

  • O nás
  • Program
  • Kontakty
  • Služby a sítě

Již od 70. let se scházeli rodáci z. Rakouska, absolventi odborných škol spolku Komenský ve Vídni, aby si zavzpomínali na své milované rodné město Vídeň, kde prožili své dětství, kde studovali a pracovali a většinou žili až do 2. světové války.

Při setkání v roce 1989 se neočekávaně sešlo kolem šesti set krajanů a tento velký zájem byl podnětem k založení organizace, oficiálně zaregistrované k 31.1.1990 pod názvem Klub československo-rakouského přátelství. Po rozdělení republiky v roce 1993 byl název změněn na Klub přátel Rakouska (dále KPR).

Členy KPR jsou kromě původních vídeňských Čechů i členové jejich rodin a tzv. „Herzensösterreicher". Klub si pokládá za čest, že v řadách členů jsou i osobnosti z diplomatické, politické a kulturní oblasti. Klub je řízen výborem voleným na výroční členské schůzi a jeho činnost se řídí podle stanov.

Činnost se zaměřuje především na:

• Pořádání přednášek a besed o dějinách i současném životě a dění v Rakouské a v České republice.

• Pořádání zájezdů za poznáním kulturních a historických památek Rakouska a příhraničních oblastí obou republik.

• Propagaci české kultury, organizování kulturních vycházek a návštěv kulturních akcí.

• Prezentaci výsledků spolupráce Vídeňské university a Karlovy university v Praze v rámci vědeckovýzkumného projektu v oblasti dějin všedního dne, zahrnujícího životní vzpomínky vídeňských Čechů zpracované v dokumentační sbírce „Aby se to neztratilo ..."

• Prohlubování přátelských styků s českými organizacemi ve Vídni.

• Získávání mladé generace pro činnost v Klubu a podpora její aktivity při šíření české kultury doma i v zahraničí.

• Spolupráci s rakouskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

PROGRAM KPR NA 1.POLOLETÍ 2020

LEDEN

Dne 15. ledna 2020 (středa) - Slavní sběratelé za Rakousko-Uherska – návštěva Náprstkova muzea. Sraz Na Perštýně ve 14 hod., roh Národní třídy (bývalé nakladatelství Albatros).

Přednáší: Mgr. Libuše Stosková na téma Dům U Halánků, Vojtěch Náprstek ... dále prohlídka muzea.

Dne 30. ledna 2020 (čtvrtek) v 15.30 hod - přednáška na téma : Všední den na Vídeňském dvoře císaře Františka Josefa I. v Revoluční 5, Praha 1. Přednáší: Helena Kohoutová.

ÚNOR

Dne 11. února 2020 (úterý) v 14 hod – přednáška na téma : Rod Lannů – česko-rakouský podnikatelský rod. Přednáška se koná v RKF, Jungmannovo nám. 16, Praha 1.

Přednáší : prof. Dr. Milan Hlavačka, CSc.

Dne 25. února 2020 (úterý) 10 hod - návštěva historické budovy Pražského hradu – budeme provedeni prostory Pražského Hradu kam se vstup normálně nepovoluje. Z toho důvodu se musí zájemci KPR Praha do 30. ledna přihlásit u JUDr. Evy Roztočilové, na výše uvedeném telefonu. Nutné dodat jméno, adresu bydliště, datum narození, č.občan. průkazu.

Sraz ve 9.30 hod u stanice tram. Pražský hrad. Jedou tam tram. č.25 a 22. Přednášku a prohlídku budovy vede: Plk.gen.št. Ing. Pavel Vobůrka.

BŘEZEN

Dne 11. března 2020 (středa) 15.30 hod - přednáška na téma : Baron František Trenck – jeho vazba na Habsburky.

Přednáška se koná v Revoluční 5, Praha 1.

Přednáší : spisovatel Mgr. Luboš Y. Koláček.

Dne 24. března 2020 (úterý) 14 hod - přednáška na téma : Důležitý význam a dopad vzdělávání, vědy a inovací 21. století jak pro ČR tak pro Rakousko. Místo konání: Rakouské kulturní fórum,Jungmannovo nám. 16, Praha 1.

Přednáší: senátor prof. Jiří Drahoš, CSc.

DUBEN

Dne 6. dubna 2020 (pondělí) - 15.30 hod v Revoluční 5, Praha 1.
Přednáška na téma: Česko-rakouská radikální pacifistka, publicistka a spisovatelka baronka Bertha von Suttner (Nobelova cena za mír).

Přednáší : doc. Dr. Petr Chrdle, CSc.

Dne 28.dubna 2020 (úterý) v 15.30 hod v Revoluční 5, Praha 1 se bude konat přednáška na téma Život a hudba Johanna Strausse.

Přednáší a hudební produkci uvádí : Česká společnost Johanna Strausse - Ing. Jiří Urban.

KVĚTEN

Hodláme uskutečnit výlet do Vídně – v květnu 2020. Přesné datum a náplň zájezdu sdělíme do konce února všem členům KPR. Určitě navštívíme ZŠ Komenského, dále muzeum a zámek v okolí Vídně.

Dne 25. května 2020 (pondělí) v 15.30 hod, Revoluční 5, Praha 1. Přednáška na téma : Vilma hraběnka Lanjus z Wellenburgu.

Přednáší : Lukáš Pavlík- spisovatel.

ČERVEN

Dne 9. června 2020 (úterý) výlet - v 10 hod sraz před vchodem do Kinského sadu na nám. Kinských, roh ul. Holečkova (spojení tram. č. 9, 5 a 12). Návštěva bývalého Kinského letohrádku, dnešní Národopisné muzeum. Rod Kinských a vznik Petřínských sadů. Oběd . Po obědě výjezd lanovkou na Petřínské sady a zde výklad o historii Petřínských sadů – celé od zakoupení pozemků rodem Kinských (prohlídka historických objektů).

Přednáší : JUDr. Eva Roztočilová.

Výbor KPR zasedá každou čtvrtou středu v měsíci v ulici Ve Smečkách 25, Praha 1, a to:
22.1.2020, 26.2.2020, 25.3.2020, 22.4.2020, 27.5.2020 a 24.6.2020.

Za výbor Klubu přátel Rakouska Praha : JUDr. Eva R o z t o č i l o v á, předsedkyně výboru, tel: 602 960 107.

Upozornění: Pro členy KPR Praha jsou uvedené programy bez poplatku.
Hosté platí u tuzemských akcí 20,- Kč (u zahraničního zájezdu poplatek činí 40,- Kč).

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2021

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.