Program

2024

Dne 24. ledna 2024 /středa/ v 15.30 h Revoluční 5, Praha 1

Přednáška na téma : rod Kuffnerů.

Přednáší:  Václav Kulle

Dne 14. února 2024/ středa/ v 15 h Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Přednáška na téma : Císař Karel I. – poslední oběť Velké války

Přednáší : Dr. Milan Novák     

Dne 5. března 2024 /úterý/ 15.30 h – Revoluční 5. Praha 1

Přednáška na téma : Ladislav Jagellonský

Přednáší : Helena Kohoutová

 

Dne 21. března 2024 /čtvrtek/ 14 h – sraz na Novotného lávce, Praha 1 u sochy Bedřicha Smetany – prohlídka muzea B. Smetany – vstupné 30,– Kč

pro seniory a 50,– Kč pro dospělé.

Konání za účelem vzpomínky 200 let od jeho narození.

 

Po prohlídce budeme pokračovat do Muzea hudby, Karmelitská ul. 388/2,  Praha – Malá Strana.

V muzeu bude krátká přednáška spojená s prohlídkou.

Vstupné s přednáškou 80,– Kč pro seniory a 130,– Kč pro dospělé – zde bude 50,– Kč dotace na vstupenky od Klubu přátel Rakouska.

Dne 9. dubna 2024 /úterý/ v 15.30 h  –  Revoluční 5, Praha 1. 

Přednáška na téma:  Ing. Eduard Bazika, stavitel železnic v českých zemích

Přednáší : prof. Dr. Milan Hlavačka

– 1 –

Dne 9. dubna 2024 /úterý/ v 15.30 h  –  Revoluční 5, Praha 1. 

Přednáška na téma:  Ing. Eduard Bazika, stavitel železnic v českých zemích

Přednáší : prof. Dr. Milan Hlavačka

 

Dne 30.dubna 2024 /úterý/ výlet do Nelahovsi u příležitosti 120 let od úmrtí Antonína Dvořáka – návštěva nově zrekonstruovaného jeho rodného domu.

Pokud nebude rekonstrukce rodného domu v Nelahozevsi dokončena, navštívíme muzeum Antonína Dvořáka v Praze v letohrádku Amerika, Ke Karlovu , Praha 2 – Nové Město.  Ještě upřesníme, neboť je  rekonstrukce domu ve skluzu. Dáme všem včas vědět.

Ve dnech 16.-19.5.2024 hodláme uskutečnit výlet do Vídně .

Odjezd a náplň zájezdu vč. ubytování a ceny sdělíme do konce února všem členům KPR. Předpokládané náklady na ubytování a vlakovou jízdenku odhadujeme na 5000,– Kč na osobu.

Výlet se uskuteční při minimálním počtu 10 osob. Určitě jeden den navštívíme ZŠ Komenského.

 

Dne 28. května 2024 /úterý/ v 15.30 h, Revoluční 5, Praha 1

Přednáška na téma : Arcidům Rakouský – genealogické dobrodružství mezi předky a potomky rakouských císařů.

Přednáší :   Petr Nohel, Ph.D.              

Dne 12. června 2024 /středa/ v 15.30 h – Revoluční 5, Praha 1

Přednáška na téma : Franz Kafka a Vídeň

Přednáší : Ing, Gabriela Kalinová, Csc.

  

Výbor KPR zasedá každou čtvrtou středu v měsíci v ulici Ve Smečkách 25, Praha 1 tj. 28.2.2024, 27.3.2024, 24.4.2024, 22.5.2024 vždy od 15.30 h do 17 h. Informace mimo výše uvedené termíny Vám sdělí předsedkyně KPR.

Upozornění: Pro členy KPR Praha jsou uvedené programy přednášek bez poplatku. Hosté platí u tuzemských akcí 20,-- Kč (u zahraničního zájezdu 40,-- Kč ).